Vi utför valptester för de uppfödare som har behov av detta.

110 Vad är då en valptest och varför gör man den?

Om vi börjar med varför man gör en valptest så är det för att se hur en valp klarar av olika, av oss ”påhittade”, situationer.
Resultaten av detta kan ge uppfödaren en vink om vilken valp som passar hos vilken valpköpare. Ser jag genom dessa tester vilken valp som är ”stark” eller ”svag” i ett eller flera moment kan det hjälpa mig att ge individuella råd om just den valpen. Man kan också använda sig av valptesten i ett senare skede genom att kunna jämföra den med det MH som hunden förhoppningsvis går igenom senare i livet. Testen är också ett bra jämförelsematerial för kommande kullar.

Självklart är det så att du som uppfödare troligtvis är duktig på att läsa av dina egna hundar och valpar men just av den anledningen kan det vara roligt att en utomstående objektiv person kommer in i valpkullen och kan bekräfta det du sett och ibland visa på andra delar hos en individ man inte själv sett eller tänkt på! Valptesten ska ses som ett komplement till det du själv vet och upplever.

Hur går då en valptest till?

  • En , för valpkullen okänd, person testar valparna en och en i en så störningsfri miljö som möjligt. Det ska inte ingå andra retningar än de som ingår i testen.
  • Uppfödaren kan inte vara med under själva testen utan får hålla sig i bakgrunden.
  • Man försöker utföra testen så nära det 49e dygnet som möjligt – innan det är inte valpen tillräckligt utvecklad och senare är valpen i en känslig period.
  • Man gör testen i denna tidiga ålder för att få resultat baserade på de nedärvda egenskaperna så långt som möjligt och så lite som möjligt av egenskaper som påverkats av miljö och uppfostran.
  • Man utsätter valpen för 10 olika situationer där bland annat social förmåga, jakt, dominans ingår och allt valpen gör nedtecknas efter en 6 gradig skala som testledaren sen utläser och tolkar och därefter lämnar resultatet till uppfödaren.

Är ni intresserade av denna test för er valpkull eller har frågor – tveka inte att höra av er!

226

.